Unique history
and tradition in Åre

The Sami cultural landscape

Åre by är en del av det samiska kulturlandskapet. Ett fantastiskt beteslandskap präglat av traditionell renskötsel sedan urminnes tider. Thomassons Gård är en stolt bärare av det arvet genom bilderna, berättelserna och den goda maten.

Åre village is part of the Sami culture landscape. A fantastic bait landscape of traditional reindeer herding since time immemorial. Thomassons Gård is a proud bearer of the heritage through images, stories and good food.