Ombonat och hemtrevligt
för sällskap eller konferens

Det samiska kulturlandskapet

Åre by är en del av det samiska kulturlandskapet. Ett fantastiskt beteslandskap präglat av traditionell renskötsel sedan urminnes tider. Thomassons Gård är en stolt bärare av det arvet genom bilderna, berättelserna och den goda maten.